Gabi Čačinovič Vogrinčič

profesorica socialne psihologije, psihoterapevtka, socialna delavka

Družba: Tomaž Flajs, Izidor Gašperlin, Miran Možina

Najpogostejše značke: breme ločitev odnos sedanjost socialno delo Človeška ljubezen dopisovanje knjiga pisma čustva