Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Janez Pustoslemšek:

Rhyme God, Ricky, Iztok Gartner, Miloš Mar, Samo Mervar, Sara Savnik, Maruša Trampuž, Vita Udovič