Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Janez Pustoslemšek:

Časovnica: