Časovnica:

2010 1x

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Julija Lapuh Bele:

Darko Bele, Toni Cahunek