Helena Kermelj

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Maja Možic:

Tina Curk (2x), Jasna Kuljaj, Manca Čampa, Špela Klara Jambrek, Petra Rozman