Sean Combs aka P. Diddy

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Sean Combs:

Časovnica: