Časovnica:

2011 1x

Družba

Osebe ki se pojavljajo v istih novicah kot Petra Maček:

Tina Curk, Tina Gorenjak, Matej Grošelj, Marilyn Monroe, Maja Šušnjara, Gojko Zrimšek